ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL RAMON SURIÑACH I ESCOLA TOMÀS RAGUER. RIPOLL

THE CAOTIC CHAOS

Etapa educativa: 6è d’Educació Primària i alumnes de diferents edats d’Educació Especial
Docents implicats: Ignàsia Duran Fabra, Lluïsa Martín Puig, Anna M Monells Descamps, Cutsi Pagès Canal, Montse Pairó Morera, Carme Palmerola, Sol Roca Coma i Marta Xicota Tort
Assessorament: Montsita Rierola i Sol Roca
Alumnes que hi participen: 35 alumnes
Temporització: els dimarts a la tarda, quinzenalment d’octubre a març.

Objectius:
– Experimentar i conèixer el concepte “caos”.
– Intentar que cada alumne tingui confiança en les coses que pensa i diu. Que no es sentin valorats ni qüestionats.
– Crear situacions en les que allò “convencional” no et doni cap sortida i així proposar a l’alumne que sigui més creatiu.
– Jugar amb l’atzar, considerant-lo un aprenentatge més.
– Donar la possibilitat a l’alumne d’expressar emocions i sentiments contradictoris. Fer evident la incoherència.
– Afavorir la consciència corporal i presència en el grup.
– Jugar amb l’expressió artística.

El projecte s’ha organitzat en 8 tallers. Hem organitzat els alumnes en 4 grups, en cada grup hi havia alumnes de 6è del Tomàs Raguer i alumnes d’educació especial del Ramon Suriñach. Un cop distribuïts els alumnes hem treballat amb grups de 10 alumnes i amb dues mestres a cada grup.

Els nostres referents a l’hora de fer les propostes i realitzar diferent activitats han estat diferents artistes i també diferents conceptes filosòfics pel que fa a les metodologies pedagògiques. Per exemple: Segni Mossi, Kunst Aufräumen, Yayoi Kusama, Judith Scott, Chiharu Shiota, Chema Madoz.

Hem treballat amb materials diversos: fang, pintura, guix… S’ha donat molta importància en treballar amb el propi cos, de fet els materials que hem utilitzat són suports per aquest treball més central de consciència corporal.

Hem realitzat un treball molt global, potenciant una actitud d’obertura de l’alumne a noves experiències, potenciant l’auto coneixement i l’acceptació. En el procés també s’ha possibilitat el fet de prendre consciència de les possibilitats d’expressió del nostre propi cos en el moment present.

En aquest projecte hem treballat el caos com allò incoherent, com a desordre, com a situació contradictòria, com a desconeixement, com a repte, com a confrontació amb nosaltres mateixos.

art i escola