ESCOLA ANDERSEN. VIC

L’ART I EL CAOS

Etapa educativa: Educació Infantil
Docents implicats: Helena Bover, Marian Cañas, Anna Coma, Pilar Costa, Andrea García, Imma Gisbert, Conxi Jiménez, Judit Moruno, Laura Ordeig, Judit Santanach, Clara Seguranyes, Mariona Vilà i Marta Vilà.
Assessorament: Pep Padrós
Alumnes que hi participen: 178
Temporització: 5 sessions de 45 min

S’han fet 10 grups heterogenis de 17-18 alumnes dels tres nivells d’Educació Infantil. S’han proposat 5 activitats diferents, desdoblades, que s’han dut a terme de manera simultània. Tots els alumnes han participat de totes les activitats.
Aquestes propostes s’han realitzat en cinc espais diferents de l’escola: el gimnàs, el pati, les aules de multiusos i música i quatre aules ordinàries.

Totes les activitats proposades inclouen continguts relacionats amb les tres àrees del currículum d’educació infantil que s’han treballat de manera transversal.

– Experimentació del caos amb el propi cos a partir de la música, el moviment, la manipulació de diferents materials…
– Creació artística a partir de la proposta de diferents materials.
– Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.
– Ús dels propis coneixements matemàtics per al desenvolupament de les activitats: classificació de materials, relacions espacials, moviment oscil·latori de pèndols i bales…
– Interrelació entre els alumnes dels diferents nivells.
– Experimentació i verbalització de les sensacions que ens produeixen les situacions caòtiques, dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.

Activitats realitzades:

1. Traces regulars, traces caòtiques: els alumnes han pogut experimentar i realitzar creacions a partir de diferents pèndols dels quals hi sortia pintura o sal, observant-ne els moviments oscil·lants i intervenint per tal de modificar-los. També han experimentat què passa quan posem pintura dins d’una caixa i fem córrer bales per sobre.

2- Moviment lliure, caos o no caos: a partir de rotlles de paper de vàter distribuïts per la classe i penjats del sostre, tots a l’abast dels infants, han tingut la possibilitat de fer creacions pròpies al ritme de la música.

3- Les caixes i el caos: hem ofert moltes capses de cartó de diferents mides apilades amb les quals podien fer el què volguessin, excepte enfilar-s’hi.

4- Creem manipulant el caos: els alumnes han pogut manipular diferent tipus de material prèviament classificat, barrejar-lo i experimentar lliurement: taps, robes, anelles de fusta, elements naturals com ara pinyes, branquillons…

5- Sentint el caos: dins d’aquesta activitat se n’han proposat dues de simultànies. En la primera, agrupats per parelles, un tenia els ulls tapats i l’altre el dirigia a l’hora de dibuixar sentint la música. Després s’intercanviaven els rols. En la segona, els nens/es es trobaven a l’aula la taula d’un restaurant molt ben parada amb diversos materials (plats, petxines, mongetes, pasta, pintura, fang…), durant la sessió els infants realitzaven les seves pròpies creacions.

Vídeo: https://drive.google.com/file/d/0BznywlELdcnueWVkV2xCa2cyS3c/view?usp=sharing

Més imatges: https://drive.google.com/drive/folders/0BznywlELdcnuSHNiNjJQVUh0cGM?usp=sharing

Diari d’aula: https://drive.google.com/file/d/0BznywlELdcnueGhiUnZ6S1hhdkU/view?usp=sharing

Treballs dels alumnes: En el nostre projecte, tal com hem dit, ens hem basat en l’experimentació del caos donant molta importància al procés i no tant al resultat final, tot i així aquests són els resultats d’algunes de les sessions: https://drive.google.com/drive/folders/0BznywlELdcnuRnBRODk2V0FkRFU?usp=sharing

art i escola