COL·LEGI FEDAC. VIC

INCOHERÈNCIA

Etapa educativa: 3r d’Educació Secundària
Docents implicats: M. Carme Goula i Robert Cubells
Assessorament: Marià Dinarès i Neus Larred
Alumnes que hi participen: 43

Objectius:
-Trobar la vinculació del caos amb el món en general i amb diferents aspectes de la vida.
-Interpretar aquest caos, creant formes bidimensionals i tridimensionals

S’ha enfocat el treball a partir d’un modelatge previ amb preguntes, situacions concretes i àmbits diferents on podem trobar caos. En grups de treball han investigat diferents aspectes com el cinema, la fotografia, la música, la filosofia, l’art, la ciència, la mitologia i la literatura.

S’ha fet una presentació visual i s’han raonat i vinculat teories, creacions, autors… amb aquest tema. Això ha permès tenir una visió més extensa.

Un cop s’ha vist que un desordre porta al caos, els grups de treball han buscat recursos plàstics per representar-lo. S’ha optat per composar imatges a partir de la tècnica el collage de papers o de material en volum.

El resultat ha estat uns treballs lliures que parteixen d’unes idees molt clares. En general tenen uns punts de vista molt conceptuals i simbòlics. El procés de treball ha estat tant o més interessant que els resultats finals.

art i escola