FEDAC COL·LEGI PARE COLL. VIC

EL BUIT COM A RECURS PLÀSTIC EN LA COMPOSICIÓ

Nivell educatiu: 3r d’Educació Secundària
Docents implicats: Carme Goula.
Assessorament: Juan Carlos Moreno.
Alumnes que hi participen: 58

 Com a punt de partida s’han vist uns referents artístics en els quals el tema del buit hi és present i seguidament s’ha fet un modelatge entre tots, que ha permès associar idees i entendre millor el significat que adquireix aquest concepte en els diferents àmbits on es troba (filosòfic, artístic, emocional…).

A partir d’aquí s’ha plantejat elaborar uns volums de petit format, on el buit és l’element compositiu i el recurs plàstic i estètic.

En grups de quatre han realitzat el treball seguint un guió pautat on havien d’explicar el significat que volien donar a la seva obra (en relació amb el tema), el procés d’elaboració, els materials necessaris i la presentació final.

Seguint les unitats pròpies del curs, han fet uns esbossos a mà alçada amb diferents vistes de l’objecte en sistema dièdric ( planta, alçat i perfil) i acotant-les a escala.

Aquestes han servit per retallar a mida les diferents parts i entendre millor com han d’anar encaixades i muntades.

S’ha donat llibertat en l’elecció dels materials per a l’elaboració del treballs, però s’ha pautat la seva presentació en tres colors (blanc, negre i blau), amb la finalitat de reforçar el simbolisme del buit (infinit, manca de color, el silenci, l’absència…).

Els resultats finals han estat uns treballs molt diversos.

art i escola