INSTITUT MOIANÈS. MOIÀ

UNA APROXIMACIÓ AL BUIT I A L’EXILI

Nivell educatiu: 3r d’Educació Secundària
Docents implicats: Montse Galbany i Mia Guiteres Oliva (visual i plàstica), Jordi Peiró (música) i Oscar Fernàndez i Jordi Vilardell (ciències socials).
Assessorament: Esther Polo.
Alumnes que hi participen: 89

En el procés de treball hem posat en comú coneixements; els alumnes han treballat de manera individual i en grup i, també, hem impartit classes teòriques. Amb l’objectiu de despertar la curiositat sobre el concepte, han analitzat, descrit i representat la idea de buit segons la història, alguns artistes i l’experiència personal. A més, han contrastat la seva realitat amb una altra: el buit a l’exili.

El treball va començar a música amb una posada en comú dels coneixements previs sobre el buit. Es va analitzar com s’utilitza en la música i en el cinema, i es va fer una pluja d’idees. El resultat va ser un diagrama complex i desorganitzat de frases i paraules que vàrem agrupar per conceptes: colors, sensacions, música, descripció i narració…

El procés va continuar a visual i plàstica veient obres d’art històriques i contemporànies que parlaven del buit. També es van treballar consideracions de composició, coneixements de tipografia i d’exemples de peces artístiques i gràfiques que combinen textos i imatges. Els alumnes van fer recerca sobre el concepte i la seva descripció fotogràfica. La proposta del treball de plàstica, tant individual com de grup, plantejava representar el buit a partir d’una imatge que no fos pròpia però que representés una experiència personal amb el concepte i combinar-la amb un mot, unes paraules o una frase, i justificar-ho.

Finalment, a l’assignatura de socials es va treballar un tema d’actualitat que ha permès sensibilitzar i contextualitzar el buit en una altra realitat, l’exili sirià. La immigració, els desplaçaments, la il·legalitat que pateixen els joves refugiats sirians i l’acolliment europeu són temes que donaran als nostres estudiants una pregunta perquè en busquin la resposta: com representarien el buit els joves exiliats?

Per a més informació:

http://artiescola-moianes.blogspot.com.es/

art i escola