INSTITUT DE TARADELL

Retrats

Docents implicats: Marta Juvanteny

Nivell educatiu: 4t curs d’Educació Secundària.

Assessorament: Núria Baranera

El projecte ha consistit en elaborar imatges a partir del retrat o autoretrat de la cara d’una persona. S’ha partit d’una fotografia amb intenció (s’ha buscat que la imatge tingui una clau tonal contrastada per poder donar joc a ser més expressiva). S’han elaborat dos retrats expressius fent variar els graus de lluminositat de les imatges i utilitzant en un cas textures tàctils i en l’altre visuals. En el primer retrat s’han utilitzat petits materials per donar volum als dos tons de la imatge, el clar i el fosc. En el segon cas s’ha elaborat una textura gràfica i s’ha manipulat amb el programa Gimp per crear un retrat tipogràfic.

S’ha observat les zones de llum i la gradació en les fotografies escollides veient els diferents valors de lluminositat per cada fragment de superfície bàsica de la imatge. S’han analitzat les imatges segons dos tipus de gradacions: clar-fosc i cinc zones de llum.

Amb aquest projecte s’ha potenciat la creativitat personal, s’han observat les zones de llum i ombra, hem experimentat amb materials per crear textures tàctils, hem creat textures visuals, hem conegut el programa Gimp i hem participat en la creació d’una composició elaborada pel grup.

art i escola