INSTITUT DE GURB

Positiu – negatiu

Docents implicats: Elisabet Font i Anna Riera

Nivell educatiu: 3r d’Educació Secundària.

Assessorament: Pep Padrós

El projecte consisteix en treballar el concepte llum-ombra com a metàfora del positiu-negatiu. L’espai negatiu, en contraposició a l’espai positiu, és l’espai que queda buit i que envolta la forma. En un primer moment, els alumnes hem experimentat que a l’hora de dibuixar interessen tant les formes positives (que ocupen els objectes) com les formes negatives (que serien els espais buits), i que moltes vegades aquestes ens serveixen per verificar proporcions.

Inspirats en Alexey Bednij, fotògraf i artista digital rus, i utilitzant diferents tècniques, hem manipulat les ombres dels objectes, intentant que l’espectador qüestioni la realitat, representant amb imatges el concepte positiu-negatiu, llum-ombra.

També hem reflexionat sobre la vida, que es compon de llums i ombres, i sobre el positiu i el negatiu, dos oposats que no podrien viure l’un sense l’altre. Ens hem adonat que aquests dos oposats són necessaris per seguir creixent i per trobar el nostre propi camí a la vida.

Així doncs, us presentem una selecció de les imatges obtingudes, de les reflexions i de les memòries sobre tot el procés i el resultat del treball de cadascuna de les imatges.

I com que llum i ombra són dos conceptes que no podem separar, també hem volgut que art i paraules, anessin junts. El resultat són tres exemples realitzats amb la tècnica stopmotion, on veureu com es pot crear imatge més enllà de les paraules.

art i escola