INSTITUT DE CALLDETENES

… i es va fer la llum!

Docents implicats: Neus Larred
Nivell educatiu: 2n curs d’Educació Secundària.
Assessorament: Marià Dinarès, Toni Garcia i Carmen Garcia
Alumnes que hi participen: 44

Des de Visual i Plàstica s’ha proposat un projecte íntimament lligat al món medieval; la tècnica i la idea han sorgit de la immersió en aquesta època que fan els nois de 2n d’ESO a la matèria de ciències socials. Enguany hem realitzat uns retaules a partir de la interpretació del text bíblic de La creació del Llibre del Gènesi.

Hem partit de la visualització i l’anàlisi del Tapís de la Creació de Girona i del Jardí de les Delícies de Hieronymus Bosch com a referents de l’època medieval: els animals, els monstres, les plantes, els colors, les formes… així com l’imaginari i la singularitat d’aquestes obres han estat el punt de partida. La visita a l’exposició Pintar fa mil anys al MEV ens va aportar dades tècniques que vàrem aprofitar per a la realització de la proposta de treball.

Com a referent actual hem observat i reflexionat sobre l’obra Gènesi de Sebastiao Salgado; l’impacte de les imatges en B/N han donat un impuls potent i més proper a la motivació inicial del treball.

El projecte realitzat consisteix en una interpretació lliure del text bíblic de La creació del llibre del Gènesi: ens hem repartit els moments més significatius del text i s’han planificat la feina per grups ideant un motiu, un esquema, el tractament, colors… elements comuns per treballar cadascú individualment la seva parcel·la d’un retaule comú a cada grup.

La tècnica amb la qual hem treballat ha estat el tremp d’ou sobre fusta, els daurats amb pa d’or per donar forma als elements de la llum, i l’esgrafiat per representar el món de l’ombra i les tenebres.

art i escola