INSTITUT DE CALLDETENES

Mirades

Docents implicats: Neus Larred

Nivell educatiu: 4t curs d’Educació Secundària.

Assessorament: Marià Dinarès, Toni Garcia i Carmen Garcia

Alumnes que hi participen: 16 alumnes

Des de l’optativa de Visual i Plàstica hem anat construint una proposta de treball on la llum ha estat el motiu conceptual i la tècnica expressiva i d’experimentació visual.

Vàrem partir de la visualització i l’anàlisi d’obres pictòriques de totes les èpoques on la llum hi tenia rellevància. Un cop decidit que el tema que volíem treballar era la mirada en grups, vàrem fer recerca d’obres que ens interessaven, des del Barroc fins a l’actualitat (Godfried Schalcken, Rembrandt, Caravaggio, Jan Vermeer, Gustave Courbet, cubisme, expressionisme, Christian Boltanski, Kara Walker, Claire Harvey, Ferran Vives, Cornelia Parker, Eulàlia Valldosera…).

Amb la finalitat de trobar un camí per realitzar el nostre projecte hem fet una sèrie d’exercicis pràctics: experimentant sensacions sense llum (amb els ulls tapats), jugant amb colors transparents a les finestres de la classe, fotografia…

En començar a experimentar amb la fotografia hem anat definint el nostre projecte final on juguem amb superposicions d’imatges de les nostres mirades amb altres imatges, sobre diferents suports i formats… Tota la documentació gràfica d’aquestes sessions on hem experimentat amb aquestes projeccions és el nostre projecte final.

Art i Escola 04_Institut de Calldetenes from ACVic Centre d'Arts on Vimeo.

art i escola