ESCOLA VIC CENTRE. VIC

Sentits de llum

Docents implicats: Sandra Gutierrez, Almudena Hernandez i tot el claustre de mestres i equip directiu.

Nivell educatiu: Tota l’escola. Educació Infantil i Primària.

Assessorament: Bruna Sadurní i Bruna Dinarès

Segons les paraules de Loris Malaguzzi hem d´ajudar als infants a materialitzar i desmaterialitzar la llum i el color fins a sentir-los dins i fora de si mateixos. A partir d´aquí, volem posar a l´abast dels infants els materials, el temps i l´espai on puguin experimentar i gaudir de la llum, l´ombra i el color, a través dels sentits. Creiem important treballar les capacitats sensorials ja que tots els coneixements s´adquireixen a través dels sentits.

Per començar, cada classe ha fet una pluja d´idees sobre què és la llum i on la podem trobar. Així, ens hem adonat que la llum del sol és una de les fonts lluminoses més present. Entre tots hem fet un mural cooperatiu on hem plasmat les pluges d’idees i hem pogut transmetre com ens hem sentit. Hem fet un Arc de Sant Martí!

La nostra intenció ha estat treballar les possibilitats expressives del cos i les emocions jugant amb la llum. A partir d´aquí, els d’Educació Infantil hem treballat sis emocions bàsiques a través del conte El monstre de colors: alegria, tristesa, ràbia, por, calma i amor.

Per classes, hem fet un recull de fotografies, buscades a través d’Internet, de fonts lluminoses, tant naturals com artificials. I hem parlat de quina emoció ens transmetia aquella llum. Ens hem adonat que per a cadascú una mateixa font de llum pot despertar diferents emocions.

També s’ha treballat la llum, el color i les emocions en l´àrea d´anglès, així com també des de la música. Relacionant les emocions amb la música, hem fet un Cd amb cançons per cada sentiment. S’han fet activitats d´audició on els alumnes havien d´endevinar i reproduir amb el cos l´emoció corresponent a cada pista d’àudio.

Hem fet sessions d´experimentació amb llum, ombres i colors. Els hem donat l’oportunitat de mirar, trobar, experimentar…en definitiva de jugar amb totes les possibilitats lúdiques que ens ofereix la llum: reflexos, descomposicions, transparències, combinacions de llum i ombra… Al final de cada activitat fèiem sempre una posada en comú.

L’activitat de cloenda ha unit tota l’escola. Hem creat màscares per cada sentiment; cadascú ha escollit un sentiment i hem sortit tota l´escola al pati per reproduir un Arc de Sant Martí molt humà. Mentre sonava la música de cada sentiment, ens hem col·locat en fileres, segons l´emoció escollida. Un cop fet l´Arc de Sant Martí ha sonat la música de l´alegria i hem ballat junts. Hem brillat com el sol!

art i escola