ESCOLA ROCAPREVERA. TORELLÓ

Projecte ombra

Docents implicats: Marta Bertran

Nivell educatiu: 3r curs d’Educació Secundària.

Assessorament: Alicia Casadesús i Eli Soler

Alumnes que hi participen: 23 alumnes

El nostre projecte es titula Projecte ombra i consisteix en dibuixar a partir de la projecció d’unes imatges seqüenciades que cada alumne ha fet d’ell mateix realitzant una acció (fent la vertical, fent un salt, xutant una pilota). A partir d’aquí, dibuixem a partir de la llum projectada resseguint les nostres imatges. Llums i ombres ens remet, especialment, a l’estil Barroc i és per això que hem establert, com a premissa, que en almenys una de les fotografies hi havia d’haver cert component expressiu o dramàtic.

Per una banda, cada noi/a dibuixa la seva pròpia seqüència de fotos sobre un paper d’embalar negre i blanc (que simbòlicament representa el negatiu-positiu de la fotografia).

Per altra banda, d’aquest conjunt de fotografies seqüenciades, en triem només una, la que seria més expressiva o estaria en el seu punt de més “dramatisme”(fent referència al Barroc) i en dibuixem la silueta, també projectada, aquest cop sobre goma i retallada. Tenim, per tant, un conjunt d’unes 20 siluetes retallades sobre goma de diferents colors i textures. Aquestes siluetes es pengen amb un fil de pescar a la sala i, mitjançant més d’un focus, s’il·luminen des d’una banda, de manera que es projecten les seves ombres a la paret.

art i escola