ESCOLA MUNTANYOLA

Descoberta de la llum i l’ombra

Docents implicats: Carles Berruezo, Bet Solà, Clara Ferrer, Maria Canudas, Àngels Canadell i Eva Pintor.

Nivell educatiu: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària

Assessorament: Bruna Sadurní, Bruna Dinarès

Alumnes que hi participen: 34 participants.

La curiositat dels infants davant els fets naturals i l’interès que mostren per descobrir tot allò que passa al seu voltant ha estat el punt de partida d’aquest projecte: Descoberta de la llum i l’ombra.

Totes les activitats que hem portat a terme han estat experiències que els infants han viscut en primera persona: sentir emocions, expressar desitjos, fer-se preguntes, generar hipòtesis, gaudir de les accions, aprendre dels errors, compartir un interès comú treballant en equip i valorant les seves descobertes.

El projecte ha evolucionat i ha agafat forma a partir de preguntes que els mateixos infants s’han anat fent i del rol que hem adoptat els mestres implicats, no dirigint les activitats sinó acompanyant-los.

Ha estat un treball transversal en el que hem utilitzat diferents llenguatges per entendre i saber explicar tot el que hem viscut i après: el verbal, el científic, l’artístic, el lògic… d’aquesta manera ha esdevingut un aprenentatge significatiu i competencial.

Compartir inquietuds els ha engrescat d’allò més i han estat ells mateixos els que demanaven més i més. Esperem que aquesta petita finestra que se’ls ha obert al món els serveixi per gaudir i millorar la seva motivació i interès en el seu procés d’ aprenentatge.

art i escola