INSTITUT TARADELL. TARADELL

LA XARXA

Etapa educativa: 3r curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Teresa Fernández i Marta Juvanteny
Assessorament: EASD VIC_Marià Dinarès, Toni Garcia i Carmen Garcia
Alumnes que hi participen: 89 alumnes
Amb la col·laboració de: Les rajoles s’elaboren i es couen a l’Escola l’Arpa en col·laboració amb les professores Paquita Clot i Rita Sañé.

El projecte ha consistit en elaborar una composició formada per una xarxa modular quadrada de rajoles de ceràmica, que cada alumne/a ha personalitzat a partir de la imatge de la T, el logosímbol de l’institut.

S’ha treballat la tessel·lació de l’espai i la construcció d’una xarxa modular a partir d’una forma bàsica, el quadrat. A dins del mòdul cada alumne/a crea una imatge tridimensional a partir de la lletra T. El concepte abstracte de xarxa social, també hi és present, la composició simbolitza la comunitat social de l’institut, on les persones que la integren comparteixen moltes coses que les fa similars (el tema comú), i on alhora cada individu és important i diferent, de la mateixa manera que cada rajola també ho és.

Al final de curs es composaran totes les rajoles per fer una imatge quadrada conjunta que es col·locarà al vestíbul de l’institut.

INSTITUT TARADELL. TARADELL

LA RED

Etapa educativa: 3ºEducación Secundaria
Docents implicados: Teresa Fernández y Marta Juvanteny
Asesoramiento: EASD VIC_Marià Dinarès, Toni Garcia i Carmen Garcia
Alumnos que participan: 89 alumnes
Con la colaboración de: Las baldosas se elaboran y se cuecen en la Escuela Arpa en colaboración con las profesoras Paquita Clot y Rita Sañé.

El proyecto ha consistido en elaborar una composición formada por una red modular cuadrada de baldosas de cerámica, que cada alumno/a ha personalizado a partir de la imagen de la T, el logo símbolo del instituto.

Se ha trabajado la teselación del espacio y la construcción de una red modular a partir de una forma básica, el cuadrado. Dentro del módulo cada alumno/a crea una imagen tridimensional a partir de la letra T. El concepto abstracto de red social también está presente y la composición simboliza la comunidad social del instituto, donde las personas que la integran comparten muchas cosas que las hace similares (el tema común), y donde cada individuo es importante y diferente, de la misma manera que cada baldosa también lo es.

Al final de curso se compondrán todas las baldosas para hacer una imagen cuadrada conjunta que se colocará en el vestíbulo del instituto.

art i escola