INSTITUT LA PLANA. VIC

UN CONTE EN XARXA

Etapa educativa: 2n curs d’Educació Secundària.
Docents implicats: Josep Alemany Ylla (professor visual i plàstica) i Dolors Collell Surin (professora de català)
Assessorament: ACVic- Bruna Dinarès, Ramon Parramon
Alumnes que hi participen: 42 alumnes

Activitat conjunta entre el departament de català i de visual i plàstica.
A l’assignatura de llengua catalana s’ha realitzat per part dels alumnes un conte escrit en xarxa. En cada classe de 2n es van formar cinc grups de cinc alumnes que, un darrere l’altre, intervenien en la redacció del conte: el primer grup descriu uns personatges i una situació inicial, el segon grup el continua i així successivament fins que el cinquè grup s’imagina un desenllaç.

Un cop escrit el conte en xarxa, a l’assignatura de visual i plàstica, cada grup ha creat l’escenografia, els personatges i els altres elements necessaris per filmar la seva part del conte, mitjançant la tècnica “stop motion” (animació a partir d’imatge fixe).
Finalment s’han muntat les cinc parts del film per obtenir un film conjunt; un conte en xarxa.

INSTITUT LA PLANA. VIC

UN CUENTO EN RED

Etapa educativa: 2n curso Educación Secundaria.
Docentes implicados: Josep Alemany Ylla (professor visual i plàstica) y Dolors Collell Surin (professora de català)
Asesoramiento: ACVic- Bruna Dinarès y Ramon Parramon
Alumnos que participan: 42 alumnos

Actividad conjunta entre el departamento de catalán y el de visual y plástica.
En la asignatura de lengua catalana los alumnos han realizado un cuento escrito en red. En cada clase de 2 ºse formaron cinco grupos de cinco alumnos que, uno tras otro, intervenían en la redacción del cuento: el primer grupo describió unos personajes y una situación inicial, el segundo grupo lo siguió y asísucesivamente hasta que el quinto grupo se imaginóun desenlace.

Una vez escrito el cuento en red, en la asignatura de visual y plástica, cada grupo creóla escenografía, los personajes y los demás elementos necesarios para filmar su parte del cuento, mediante la técnica “stop motion” (animación a partir de imagen fija).
Finalmente se montaron las cinco partes del film para obtener un film conjunto; un cuento en red.

art i escola