COL.LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS. VIC

JAPONISME

Etapa educativa: 1r i 2n curs d’Educació Secundària. Matèries optatives d’educació visual i plàstica
Docents implicats: Mireia Puntí i Carné
Assessorament: Col·lègi d’Arquitectes – Manel Alcubierre
Alumnes que hi participen: 35 alumnes

L’educació visual i plàstica permet construir propostes didàctiques que ajudin a desenvolupar processos creatius en els quals s’activin moltes de les capacitats que tenen els alumnes i que no sempre troben manera de fer-se manifestes.
Amb el nom de Japonisme hem agrupat diferents propostes i diferents metodologies mobilitzant alhora recursos cognitius, emocionals i operatius al voltant d’una cultura llunyana, la japonesa, que va influir en l’art impressionista, simbolista i d’avantguarda. D’aquesta influència en som hereus i avui encara ens continua seduint. Ens serveixen de referent, especialment, les estampes japoneses de paisatges, on les grans masses de color, la despreocupació per la perspectiva, l’enquadrament asimètric i la capacitat de síntesi ens proporcionen moltes possibilitats plàstiques. També prenem model dels atributs essencials de l’arquitectura japonesa tradicional i de la delicadesa d’objectes d’ús quotidià.

L’aplicació de tècniques i suports diferents contribueix en gran mesura a la recerca de noves formes d’expressió i de comunicació. Ens hem servit del disseny digital en dues i tres dimensions i del retoc de les imatges creades pels mateixos alumnes. Hem pres apunts ràpids d’objectes i espais amb la intenció de capturar de forma immediata les sensacions que provoquen per imprimir-les damunt del paper i després, al taller, amb tintes i pintures, hem treballat amb dedicació un acabat final.

art i escola