ESCOLA ERA DE DALT. TONA

JUNTS CREIXEM

Etapa educativa: Educació Primària. Cicle Mitjà
Docents implicats: Anna Pla, Vanesssa Àvila, Montse Ricart i Teresa Cirera
Assessorament: UVic – Anna Prat
Alumnes que hi participen: 100 alumnes

Hem estat treballant cinc emocions bàsiques: la por, la ràbia, la tristesa, l’alegria i l’amor.
Per tal de reconèixer-les en nosaltres i en els altres, hem utilitzat diferents recursos educatius: vídeos, contes, representacions… D’aquesta manera hem descobert que en un sol dia l’estat d’ànim ens canvia i podem sentir més d’una emoció.

Un cop treballades les diferents emocions ens hem identificat amb una d’elles i les hem relacionat amb un color i amb una textura. Cadascú ha escollit un tros de fil, cordó o cinta segons el seu estat emocional. Llavors, els gairebé cent alumnes de tercer i quart hem generat una dinàmica per crear una xarxa. Hem començat nuant les cintes dels companys que compartien la mateixa emoció i poc a poc ha anat sortint un cabdell de coloraines emocionals. Trosset a trosset cadascú l’ha enganxat, donant-li la forma que volia, i entre tots hem creat una xarxa d’emocions.

ESCOLA ERA DE DALT. TONA

WE GROW UP TOGETHER

Educational stage: Primary. Second Cycle (6 to 10 years of age)]
Teachers involved: Anna Pla, Vanesssa Àvila, Montse Ricart and Teresa Cirera
Advice: UVic – Anna Prat
Pupils involved: 100 pupils

We have been working with five basic emotions; fear, anger, sadness, joy and love.
To recognise them in ourselves and in others, we used various educational resources; videos, stories, plays, etc. In this way we discovered that in a single day our moods change, and we can feel more than one emotion.

Once we had worked with the different emotions, we identified with one of them and related it to a colour and a texture. Each pupil chose a length of yarn, string or ribbon according to their emotional state. Then, nearly a hundred pupils in the 3rd and 4th grade created a net. We began to knot together the ribbons of classmates who shared the same emotion until, bit by bit, a colourful emotional tangle took form.
Length by length, everyone added a piece, giving it shape and together creating a network of emotions.

ESCOLA ERA DE DALT. TONA

JUNTOS CRECEMOS

Etapa educativa: Educación Primaria. Ciclo Medio
Docentes implicados: Anna Pla, Vanesssa Àvila, Montse Ricart y Teresa Cirera
Asesoramiento: UVic – Anna Prat
Alumnos que participan: 100 alumnos

Hemos estado trabajando cinco emociones básicas: el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y el amor.
Para reconocerlas en nosotros y en los demás hemos utilizado diferentes recursos educativos: vídeos, cuentos, representaciones … De esta manera hemos descubierto que en un solo día el estado de ánimo nos cambia y podemos sentir más de una emoción.

Una vez trabajadas las diferentes emociones nos hemos identificado con una de ellas y las hemos relacionado con un color y con una textura. Cada uno ha elegido un trozo de hilo, cordón o cinta según su estado emocional. Entonces, los casi cien alumnos de tercero y cuarto hemos generado una dinámica para crear una red. Hemos empezado anudando las cintas de los compañeros que compartían la misma emoción y poco a poco ha ido saliendo un ovillo de colores emocionales.
Trocito a trocito cada uno la ha pegado, dándole la forma que quería, y entre todos hemos creado una red de emociones.

art i escola