ESCOLA ELS CASTANYERS. VILADRAU

LA XARXA DE L’UNIVERS

Etapa educativa: Educació Infantil i Primària
Docents implicats: Raquel Garcia amb la implicació de tots els mestres de l’escola
Assessorament: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús i Eli Soler
Alumnes que hi participen: Tota l’escola (79 alumnes)

El nostre projecte és sobre el sistema solar. El primer que vàrem fer va ser experimentar amb diferents materials com devien ser el planetes segons els colors, el pes, la temperatura, la densitat, la flotabilitat, la gravetat i la densitat. El que vàrem fer va ser barrejar tots els alumnes de l’escola, per una banda es van fer grups amb els nens i nenes d’educació infantil i per altra banda els de primària. L’experimentació va ser molt divertida!

Un cop ja havíem experimentat, els alumnes de cicle mitjà ens van exposar diverses informacions sobre com era cada planeta del sistema solar.

Amb tota aquesta informació i amb el que havíem après amb l’experimentació vàrem fer la creació plàstica dels planetes amb l’objectiu de fer una representació final. En aquesta tots els nens i nenes de l’escola ens vàrem convertir en els planetes del sistema i el pati en l’univers per on es movia tota la xarxa planetària.

ESCOLA ELS CASTANYERS. VILADRAU

NETWORK OF THE UNIVERSE

Educational stage: Pre-school and Primary
Teachers involved: Raquel Garcia and also involving all the teachers from the school
Advice: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús and Eli Soler
Pupils involved: The entire school (79 pupils)

Our project is about the solar system. The first thing we did was to experiment with different materials for the planets, according to colour, weight, temperature, buoyancy, gravity and density . What we did was mix up all the pupils so that pre-school and primary children worked together. It was a fun experiment!

Having made the experiment, pupils from the middle school presented a variety of information on each planet in the solar system.

With all this information, and with what we learned from ​​the experiment, we made planets as an artistic project, with the aim of arriving at a final representation. All the children in the school became the planets of the solar system, and the playground became the universe in which the entire planetary system moved.

ESCOLA ELS CASTANYERS. VILADRAU

LA RED DEL UNIVERSO

Etapa educativa: Educación Infantil y Primaria
Docentes implicados: Raquel Garcia con la implicación de todos los maestros de la escuela.
Asesoramiento: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús y Eli Soler
Alumnos que participan: Toda la escuela (79 alumnos)

Nuestro proyecto es sobre el sistema solar. Lo primero que hicimos fue experimentar con diferentes materiales cómo debían ser los planetas según los colores, el peso, la temperatura, la densidad, la flotabilidad, la gravedad y la densidad. Lo que hicimos fue mezclar a todos los alumnos de la escuela, por un lado se hicieron grupos con los niños y niñas de educación infantil y por otro lado los de primaria. La experimentación fue muy divertida!

Una vez ya habíamos experimentado, los alumnos de ciclo medio nos expusieron diversas informaciones sobre cómo era cada planeta del sistema solar.

Con toda esta información y con lo que habíamos aprendido con la experimentación hicimos la creación plástica de los planetas con el objetivo de hacer una representación final. En esta todos los niños y niñas de la escuela nos convertimos en los planetas del sistema y el patio en el universo por donde se movía toda la red planetaria.

art i escola