SECCIÓ D’INSTITUT GURB. GURB

MAPAMUNDI

Etapa educativa: Educació Secundària. Primer Cicle
Docents implicats: Assun Martínez i Elisabet Font
Assessorament: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia i Toni Garcia
Alumnes que hi participen: 23 alumnes

El projecte consisteix en la creació d’un sistema modular tridimensional.
A partir de la fabricació de paper reciclat i després d’experimentar com les fibres vegetals s’adhereixen les unes a les altres formant una làmina fina, aquesta es transforma en forma tridimensional: això fa possible el disseny i la conseqüent representació del mòdul, a partir del qual es crea la xarxa que simula la imatge digital amb píxels d’un mapamundi.

SECCIÓ D’INSTITUT GURB. GURB

MAP OF THE WORLD

Educational stage: Secondary Education. Primary First Cycle (2-5 years of age)
Teachers involved: Assun Martínez and Elisabet Font
Advice: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia and Toni Garcia
Pupils involved: 23 pupils

The project involved the creation of a modular three-dimensional system.
Based on the manufacturing of recycled paper, and after experimenting with how the plant fibres adhere to each other forming a thin sheet, this sheet was transformed into a three-dimensional shape which made possible the design and consequent representation of the module, from which was created a grid which simulates the pixels of a digital image of a world map.

SECCIÓ D’INSTITUT GURB. GURB

MAPAMUNDI

Etapa educativa: Educación Secundaria. Primer Ciclo
Docentes implicados: Assun Martínez y Elisabet Font
Asesoramiento: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia y Toni Garcia
Alumnos que participan: 23 alumnos

El proyecto consiste en la creación de un sistema modular tridimensional.
A partir de la fabricación de papel reciclado y después de experimentar cómo las fibras vegetales se adhieren unas a otras formando una lámina fina, ésta se transforma en forma tridimensional: esto hace posible el diseño y la consecuente representación del módulo, partir del cual se crea la red que simula la imagen digital con pixeles de un mapamundi.

art i escola