CEE RAMON SURINYACH + ESCOLA TOMÀS RAGUER. RIPOLL

CAPSES DE VIDA

Etapa educativa: Educació Especial i 6è d’Educació Primària

Docents implicats: Anna Monells, Custi Pagès, Ignàsia Duran, Vanessa Clavaguera, Rosa Maria Toralles i Inès Ruíz.

Assessorament: EASD de Vic – Marià Dinarès i Toni Garcia

Amb la col·laboració de: Alumnes en pràctiques Mireia Llagostera i Cristina Monforte. Casal d’Avis Fundació Guifré.

Alumnes que hi participen: 13 alumnes de les dues escoles

Els alumnes van adreçar una carta a l’encarregada de la residència d’avis, per tal de poder-los entrevistar i que poguessin explicar als més petits les seves vivències al llarg del temps. Es van tractar quatre temàtiques: la festa major, la guerra civil, la família i l’ofici de pastor. El projecte artístic reflecteix la mirada del pas del temps en unes caixes en les quals hi ha un collage d’imatges i dibuixos, juntament amb objectes significatius procedents de diferents mitjans audiovisuals (Internet, llibres, fotografies, etc.).

Temps i temps: Un temps al pati

Etapa educativa: Educació Especial i 6è d’Educació Primària

Docents implicats: Marta Xicota, Lluïsa Martín, Montse Pairó, Anna Sellabona, Sol Roca i Marta Cortada.

Assessorament: EASD de Vic – Marià Dinarès i Toni Garcia

Amb la col·laboració de: Joan Pueyo

Alumnes que hi participen: 15 alumnes de les dues escoles

És una proposta de dos treballs diferents. El primer, Temps i temps, consisteix en la realització i edició d’un vídeo on es recullen seqüències temporals d’accions, moviments, canvis, etc. El segon, Un temps al pati, proposa als alumnes observar i enregistrar fotogràficament alguns espais del pati en diferents hores i dies, i treballar aquestes imatges sobre acetats.

art i escola