SI CALLDETENES, CALLDETENES |AE02

PROJECTE 2050

Etapa educativa: Educació Secundària

Tutoria: ACVic – Ramon Parramon i Bruna Dinarès

Docents implicats: Neus Larred (Visual i Plàstica), Eduard Abadias (Castellà), Joan Saguer (Tecnologia), Helena Rovira (Educació Física), Laura Cesari (Naturals), Marta López (Matemàtiques) i Pilar Juanola (Català)

Alumnes que hi participen: 55 alumnes de 2n d’ESO

Des d’Educació Visual i Plàstica es va proposar treballar el temps amb una hipotètica projecció a l’any 2050: com seran? com viuran? què pensaran? tindran fills? en què treballaran? on viuran? com evolucionaran els problemes mediambientals? i els energètics? Els alumnes han fet autoretrats imaginant-se com seran físicament en el futur i s’han enviat una carta a ells mateixos per obrir-la l’any 2050.

art i escola