INSTITUT TARADELL

VIATGE EN EL TEMPS: EL NEOPLASTICISME

Etapa educativa: Educació Secundària

Tutoria: La Farinera – Amanda Núñez

Docents implicats: Marta Juvanteny

Alumnes que hi participen: 60 alumnes de 4t d’ESO

El projecte consisteix en la realització d’objectes a partir d’un disseny basat en les teories del Neoplasticisme. Amb aquesta proposta es planifica i s’utilitza el procés de disseny en la realització d’un objecte. S’han utilitzat els sistemes de representació dels volums i espais complexes amb perspectiva axonomètrica i cònica. En el projecte s’han complementat les tècniques tradicionals amb els recursos TIC.

Més informació del projecte al blog: http://ohhhquinsdissenys.blogspot.com.es/

art i escola