INSTITUT LA PLANA. VIC

LES OMBRES I EL PAS DEL TEMPS

Etapa educativa: Educació Secundària

Tutoria: La Farinera – Amanda Núñez

Docents implicats: Josep Alemany

Alumnes que hi participen: Alumnes de 2n d’ESO

El projecte consisteix en la construcció d’un rellotge de sol portàtil per entendre d’una manera pràctica el procés de disseny d’un objecte. Han realitzant els esbossos previs, la maqueta 3D, els plànols i finalment el prototip a escala natural.

MINUTS LUMIÈRE

Etapa educativa: Educació Secundària

Tutoria: UVic – Miquel Pérez

Docents implicats: Carme Font, Montse Urbano i Lluís Vila

Col·laboració: Àlex García (professional del cinema) i l’Associació A Bao A Qu

Alumnes que hi participen: L’alumnat de l’aula oberta de 3r i 4t d’ESO

Projecte de diversificació curricular que apropa els alumnes a l’art cinematogràfic i als valors que li són inherents. Fent cinema, s’aprèn a mirar la realitat amb atenció, a compartir decisions, explicar les tries pròpies, treballar en equip, assumir responsabilitats i es desenvolupa la creativitat i la sensibilitat vers l’entorn proper. S’han treballat continguts de diferents assignatures (llengua, coneixement del medi, música, visual i plàstica, informàtica) i molt especialment l’expressió oral i escrita, i les emocions.

art i escola