ESCOLA LES PINEDIQUES. TARADELL

NIUS

Etapa educativa: P5 d’Educació infantil

Tutoria: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús i Eli Soler

Docents implicats: Núria Roca, Montse Manso i Alba Ruiz

Alumnes que hi participen: 36 alumnes

A partir de la recollida de material natural del bosc del Pujoló es van fer estampacions utilitzant pintures i suports de paper i cartró, treballant primer el pla i després el volum. El resultat són petites escultures que es van col.locar en diferents llocs de l’escola i s’observava què passava; si es transformava i/o canviava amb la intervenció dels altres i amb el pas del temps. A continuació es va col·locar el material natural sobrant al pati perquè tots els nens i nenes del parvulari hi poguéssin experimentar. Es va tornar al Pujoló i es va fer una observació intentant percebre diferents sensacions: colors, sorolls, textures, canvis, etc. A partir dels interessos dels infants i de les vivències que es van generar durant les estades al Pujoló es va decidir mirar nius, buscar-ne i construir-ne fent servir diferents tècniques.

art i escola