ESCOLA EL CABRERÈS. L’ESQUIROL

CAÇADORS DE NÚVOLS

Etapa educativa: Cicle Inicial d’Educació Primària

Tutoria: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús i Eli Soler

Docents implicats: Maica Coromines, Teresa Ruesga i Clara Farró

Alumnes que hi participen: 34 alumnes de 1r i 2n d’Educació Primària

A través d’un personatge El caçador de núvols i el conte La fàbrica de núvols es va introduir
el projecte als nens i nenes. En primer lloc es van buscar i construir eines per tal de poder investigar els núvols. Després es va fer una sortida per contemplar-los i comprovar quines eines servien i quines no. Es van treballar les característiques dels núvols -color, forma i volum- a través de l’observació directa i la utilització de fotografies, contes i obres d’art. Seguidament, es va estudiar al laboratori la seva composició. A més, es va representar el cicle de l’aigua en una sessió d’expressió corporal i es van treballar les sensacions que transmeten els núvols, quines formes ténen i què imaginem quan els mirem. Com a cloenda, els nens i nenes van proposar construir un núvol molt gran ple de pensaments i desitjos.

art i escola