COL·LEGI SAGRATS CORS. CENTELLES

ELS RELLOTGES DE SOL

Etapa educativa: Cicle Mitjà d’Educació Primària

Tutoria: Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament – David Casals i Marta Postico

Docents implicats: Roser Castro, Carme Camara, Gina Fernández, Imma Mas i Anna Alabern.

Amb la col·laboració de: Bartomeu Torres.

Alumnes que hi participen: alumnes de 3r i 4t d’Educació Primària

El projecte consisteix en la construcció d’un rellotge de sol equatorial amb suport de fusta tipus dm i vareta roscada. Es va partir d’uns coneixements teòrics bàsics adquirits i de l’observació directa de diferents rellotges de sol per entendre el seu funcionament i la posterior elaboració. L’objectiu és apropar la ciència als nens i nenes i despertar-los la curiositat, conèixer diferents mètodes científics per mesurar el pas del temps a partir del sol i donar eines per saber-se situar respecte al sol i segons els punts cardinals. El treball ha estat interdisciplinari i s’ha dut a terme en grups heterogenis d’edat i nivell.

art i escola