ESCOLA VIC CENTRE. VIC

FIGURES GEOMÈTRIQUES A L’ENTORN URBÀ I RURAL

El nostre projecte l’hem enfocat a partir de la identificació de figures geomètriques en l’entorn, ja que és on l’infant les descobreix més significativament. Degut a la ubicació de la nostre escola: el centre de la ciutat, vam iniciar la descoberta en l’entorn urbà i posteriorment vam apropar els alumnes a l’entorn rural que ens ofereix la llera del riu. Vam oferir als alumnes diferents propostes per tal de facilitar la descoberta de formes geomètriques, ja siguin planes o amb volum. Aquestes propostes es van concretar en forma de racons, sortides i altres activitats per tal de complementar el nostre projecte. Primer es va introduir el concepte de les formes en quatre racons diferents. Tot seguit, es va realitzar la sortida a l’entorn urbà on entre tots vam anar identificant les figures que trobarem. Per facilitar-ne la identificació cada alumne portava una fotografia d’un element de l’entorn que representava una forma geomètrica. Hem continuat treballant buscant i dibuixant les formes que hi ha al pati de l’escola i les que vam trobar en la sortida a la llera del riu. Per acabar vam fer una sessió de cloenda tots plegats.

Etapa educativa: Educació infantil

Tutoria:  -UVic- Montsita Rierola

Docents implicats: Anna Casellas, Iraida Cotrina, Cristina Díez, Raquel Escarrà, Mar Peraire i Lluïsa Rosell.

Curs: P3, P4, P5

Alumnes que hi participen: Tots els nens i nenes de P3, P4 i P5

Data d’inici i data final de l’activitat: del 12 d’abril al 17 de maig

Nombre de sessions: 6 sessions

Total d’hores: 12 hores

Descripció procés de treball:

Primerament es va introduir el concepte de les formes en quatre racons (en dues sessions) diferents:

* Construcció: a partir del material “Play Mais”, canyes i plastilina

* Estampació: figures de fusta i bales amb pintura

* Modelatge: amb plastilina

* Projecció: amb peces de fusta, un canó, paper d’embalar i retoladors

Seguidament es va realitzar la sortida a l’entorn urbà on entre tots va anar identificant les figures que ens anàvem trobant. Per facilitar-ne la identificació cada alumne portava una fotografia d’un element de l’entorn que representava una forma geomètrica

Properament continuarem treballant en el projecte buscant i dibuixant les formes que trobem al pati de la nostra escola

Més endavant farem la sortida a la llera del riu i finalitzarem el projecte en una sessió de cloenda.

art i escola